Zamki

przez | 22 listopada 2015

Jak powszechnie wiadomo i wszystkim się kojarzą z dawnymi latami, a przede wszystkim wiekami. Już od zarania, kiedy powstały podziały społeczne i zaczął się tworzyć podział na królów, książąt czy innych magnatów to każdy z nich chciał mieć swój zamek i to taki, aby świadczył o statusie jego. Pierwsze zamki budowane były z drewna, ale z czasem zaczęto używać kamienia. Budowa była bardzo kosztowna, bo zazwyczaj zamek budowano na wzniesieniu, a w jego pobliżu budowano budynki gospodarcze. Aby zwiększyć obronę przed nieprzyjacielem budowano też fosy z wodą i zwodzone mosty. Wszystko to było bardzo kosztowne i zwykły człowiek nie mógł sobie też na to pozwolić. Samo wyposażenie zamku nawet na tamte czasy było bardzo kosztowne. Kiedy dziś zwiedza się udostępnione do tego celu zamki można poznać całą historię danej miejscowości lub danego kraju nie wyłączając rodziny ją zamieszkującej. Zamki wybudowane w tamtych czasach w większości przetrwały do naszych czasów i można je zwiedzać za opłatą. W niektórych zamkach, jeśli żyją właściciele są też prywatne apartamenty.