Książ

przez | 22 listopada 2015

Zamek ten zachował się praktycznie w całości. Naturalnie wejście do zamku jest płatne. Dawniej zamek ten nosił nazwę Furstenstein. Powstał on w trzynastym wieku za Bolka I, jednakże pierwsze informacje bezpośrednie na jego temat sięgają dopiero 1337 roku. W wiekach od czternastego do szesnastego wielokrotnie zamek ten zmieniał swoich właścicieli. Na początku szesnastego wieku jednakże ostatecznie dostał się on w ręce rodu Hochbergów. Byli oni we władaniu zamku aż do końca drugiej wojny światowej. To właśnie dzięki nim zamek zachował się w takiej postaci i wygląda obecnie tak, jak można to podziwiać. W trakcie drugiej wojny światowej było to miejsce instytucji wojskowych, a pod zamkiem więźniowie zmuszani byli do budowy tuneli. Po wojnie zamek został zdewastowany, a odbudowano go dopiero w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku.