Kraków

przez | 22 listopada 2015

Wawel jest jednym z najlepiej zachowanych zamków polskich. Dziedziniec można zwiedzać za darmo. Natomiast wstęp do jakichkolwiek pomieszczeń jest płatny. Pierwsze fortyfikacje powstały już w dziesiątym wieku, kiedy Małopolska znajdowała się pod władaniem Czechów. Później znajdowały się tutaj osady obronne Wiślan. Pomysłodawcą budowy zamku gotyckiego był Bolesław Wstydliwy bądź Leszek Czarny, do dzisiaj są na ten temat spory wśród historyków i naukowców. Do dziewiętnastego wieku zamek ten był ciągle rozbudowywany i przebudowywany dla sprostania coraz to nowym wymaganiom obronnym, jak i estetycznym ciągle zmieniającej się mody i tradycji architektury i sztuki.