Gdańsk

przez | 22 listopada 2015

Niestety zamek ten nie zachował się praktycznie w ogóle. Jego resztki znajdują się w wielu miejscach, ponieważ przenoszone były wielokrotnie niektóre jego elementy. Obok nich znajdują się parkingi zupełnie darmowe. W pełnej swojej wersji zamek nie istnieje już prawie pięćset lat. Pozostała raczej pamięć o nim. Warownia w Gdańsku została wzniesiona przez Krzyżaków w miejscu dawnego średniowiecznego grodu. Budowla została zakończona chyba w pierwszej połowie czternastego wieku. Nie istniał on zbyt długo, ponieważ już w drugiej połowie piętnastego wieku został zdobyty przez mieszczan gdańskich i szybko rozebrany.