Heidelberg

przez | 22 listopada 2015

Jest to typowy zamek gotycko-renesansowy. Leży na górze Konigstuhl w Heidelbergu. Pierwsze informacje o nim datowane są na pierwsze dwudziestolecie trzynastego wieku. Zamek ten podzielić można na dwa okresy, a mianowicie: późnośredniowieczno-gotycki, kiedy to była to budowla typowo obronna w latach 1400 do 1544, a także renesansowy w latach 1549 do 1620, kiedy to zamek ów był wyjątkową rezydencją mieszkalną swoich właścicieli. Zamek w okresach swojej świetności słynął przede wszystkim z ogrodu Hortus Palatinus. Podziwiać w nim można liczne komnaty urządzone w miarę oryginalnie, a także Muzeum Aptekarstwa, jak i Wielką Beczkę, czyli największą beczkę do wina na całym świecie.