Hiszpania

przez | 22 listopada 2015

Więcej zamków, które zachowały się to zamki z okresu średniowiecza. W Hiszpanii miały też inne znaczenie. Odegrały w życiu pokoleń i procesie formowania hiszpańskiej państwowości bardzo dużą rolę. Są one częścią hiszpańskiego krajobrazu, który został zrodzony z różnych styli jakie wtedy panowały, jak i wojen oraz konfliktów. W całej też Hiszpanii można spotkać w różnym stanie zamki. Dodają nie tylko uroku wsiom i miastom, ale są też strażnikami historii zachowując tajemniczość i nastrój dawnych czasów. Na południu kraju bardzo duży wpływ miało też wiara i kultura muzułmańska. W tych czasach życie mieszkańców należy pamiętać skupiało się wokół zamków dających schronienie. Za murami zamków ludność wiejska znajdowała schronienie, a rycerze planowali obronę. Bardzo też często zamki były atakowane, dlatego też najczęściej budowano je na wzgórzach okolone fosami pełnymi wody. Jak wiadomo do naszych czasów podobno przetrwało około dwa tysiące pięćset zamków. Wszystkie one, a przynajmniej większość, cieszy się dużą popularnością.