Brissac

przez | 22 listopada 2015

Zaliczany jest do zamków nad Loarą. Został zbudowany w jedenastym wieku przez Fulka III. Na początku pełnił on funkcje typowo obronne. Zamek ten często zmieniał swoich właścicieli, wykupywany był przez coraz to innych hrabiów i króli. Kilkakrotnie był on też niszczony i odbudowywany. Ostatecznie za Karola II przebudowano środkową część zamku. Z kolei potomkowie Ludwika II posiadali ten zamek od połowy siedemnastego wieku do około 1792 roku. Wtedy to zamek ten został splądrowany przez rewolucjonistów. Współcześnie posiada on możliwość zwiedzania i należy do członka rodziny de Cosse.