Polska

przez | 21 listopada 2015

Wiadomym jest, że park narodowy jest obszarem chronionym przede wszystkim ze względu na jego walory, szczególnie pod kątem przyrodniczym. Ma on posiadać wartości przyrodnicze, naukowe, społeczne, kulturowe i edukacyjne, dzięki czemu może zostać ocalony teren dla kolejnych pokoleń ludzkości. Na terenie naszego kraju znajdują się dwadzieścia trzy parki narodowe. Ich powierzchnie są bardzo zróżnicowane. Jednocześnie każdy park jest też podzielone na strefę graniczną, otulinę, jak i strefy odrębnych metod ochrony przyrody (ścisłej, czynnej oraz krajobrazowej). Zależnie od strefy różne są też możliwości zwiedzania, wędrowania po nich. W strefie ścisłej obowiązuje totalne odcięcie tego terenu od śladów ludzkiej egzystencji. Parki narodowe finansowane są przede wszystkim z budżetu państwa. Wymienić należy między innymi Park Narodowy: Babiogórski, Białowieski, Biebrzański, Bory Tucholskie, Bieszczadzki, Drawieński, Gorczański, Gór Stołowych, Kampinoski, Karkonoski, Magurski, Narwiański, Ojcowski, Pieniński, Poleski, Roztoczański, Słowiński, Świętokrzyskim, Tatrzański, Woliński, Ujście Warty, Wielkopolski oraz Wigierski.