Ojcowski PN

przez | 21 listopada 2015

Został on utworzony w 1956 roku. Mieści się w Polsce południowej, w powiecie krakowskim, gdzie główną siedzibą jest właśnie Ojców. Należy do niego część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Dolina Prądnika, Dolina Sąspowska, wierzchowina jurajska. Zawiera też w sobie cztery gminy: Skałę, Sułoszową, Wielką Wieś oraz Jerzmanowice-Przeginię. Głównymi zabytkami tego terenu jest zamek w Ojcowie, zamek w Pieskowej Skale, kaplica „Na Wodzie”, pustelnia i muzeum im. Prof. Szafera. Najważniejszymi gatunkami flory są: róża alpejska, brzoza ojcowska, ponad dwieście gatunków mchów i wątrobowców, ponad tysiąc grzybów i dwieście porostów, żywiec gruczołowaty, tojad mołdawski, kosatka kielichowa itp. Wyróżnia się też około trzydzieści zespołów roślinnych. Wśród zwierząt najważniejszymi są: nocek duży, czeczotki, kwiczoły, sowa uszata, pluszcz, gołąb grzywacz, gronostaj, dzięcioł zielony, dzik europejski i inne.