Białowieski PN

przez | 21 listopada 2015

Powstał on w 1932 roku i znany był wtedy jako Park Narodowy w Białowieży. Wcześniej, w latach dwudziestych dwudziestego wieku, był tam rezerwat przyrody. Ma on ponad dziesięć tysięcy hektarów powierzchni. Leży przy wodach Wisły i Niemna. Brak jest tam większych jezior czy rzek. Najważniejszym elementem jest Puszcza Białowieska, która cieszy się ogromną popularnością. W większości występują tam lasy liściaste. Znaleźć można kosaćca syberyjskiego, arnikę górską, fiołka bagiennego, pełnika europejskiego i wiele innych gatunków flory. Z fauny na uwagę zasługują przede wszystkim owady i bezkręgowce.