Polska

przez | 21 listopada 2015

Należy przyznać, że zawsze powierzchnia parku narodowego jest podzielona na kilka obszarów ze względu na różne metody ochrony przyrody na nich. Zawsze też wyznacza się wokół parku tak zwaną otulinę, która ma być swoistym pasem granicznym. Parki narodowe finansowane są przede wszystkim z budżetu centralnego, państwowego, jednakże zarządy parków tych nie gardzą też dodatkami z prywatnych źródeł, ponieważ na ochronę przyrody przydadzą się praktycznie wszystkie pieniądze. Parkiem zarządzają dyrektorzy, a organem doradczym jest zawsze Rada Parku. W 2004 roku powołano dodatkowo Krajowy Zarząd Parków Narodowych. Często okazuje się, że dodatkowo, oprócz ochrony gatunków zwierząt i roślin, parki narodowe stanowią też swoiste miejsce licznych programów badawczych. Na terenie naszego kraju znajdują się obecnie dwadzieścia trzy parki narodowe. Cieszą się one dużą popularnością. Jednocześnie turyści starają się przestrzegać obowiązujących tam zasad, aby mieć gdzie przyjeżdżać w następne wakacje. Jednocześnie zwiększa się też świadomość ekologiczna Polaków.