Australia

przez | 21 listopada 2015

Australia jest często wymieniana razem z Nową Zelandią. Każda owych dwóch części (Australia oraz Nowa Zelandia) posiadają jednakże swoje parki narodowe. Przede wszystkim powstały one dla ochrony zagrożonych gatunków roślin, zwierząt, a także całych połaci tamtejszych terenów. Należy przyznać, że zachwycają one wielu turystów, jak i lokalnych mieszkańców swoją oryginalnością, wyjątkowością, wprost baśniowym charakterem. Trudno jest sobie wyobrazić piękno tych terenów póki się ich nie zobaczy na własne oczy. Jednocześnie liczne rolnictwo i przemysł w Australii powoduje szeroko zakrojone zniszczenia. W związku z tym powstają coraz to nowe parki narodowe. Niektóre mają małą powierzchnię, ale ich zasady są takie same, jak w pozostałych parkach narodowych, a więc między innymi posiadają trzy strefy metod ochrony danego krajobrazu, a także otulinę, czyli pas graniczny każdego parku narodowego. Należy przyznać, że formowanie owych parków powoduje częściowe zahamowanie procesu destrukcji określonych terenów.