Polska

przez | 22 listopada 2015

Pierwsze muzeum powstało w Puławach w 1801 roku, a założycielką była księżna Izabela Czartoryska. Gromadziło ono pamiątki narodowe. Kiedy upadło powstanie narodowe wszystkie zbiory zostały ewakuowane do Paryża, gdzie zostały zdeponowane w hotelu Lambert, a do kraju powróciły do muzeum Czartoryskich w Krakowie w 1876 roku. W 1805 roku zbiory sztuki starożytnej zostały udostępnione w pałacu w Wolanowie, dając początek istnieniu polskiemu muzeum. W 1855 Eustachy Tyszkiewicz utworzył w Wilnie Muzeum Starożytności, zaś Włodzimierz Dzieduszycki w latach 1855-1880 stworzył Muzeum Przyrodnicze we Lwowie. Tradycje gromadzenia muzeum datuje się na początek szesnastego wieku, kiedy to otwarto Muzeum w Toruniu przy bibliotece Gimnazjum Akademickiego w Toruniu. Najważniejsze muzea są rejestrowane i spośród wszystkich muzeów jest ich tylko dziewięćdziesiąt sześć muzeów, a wszystkich muzeów jest osiemset dziewięćdziesiąt sześć. Są też muzea ministerialne do których należą muzea morskie, sztuki nowoczesnej.