Kraków

przez | 22 listopada 2015

W Krakowie mają jedne z najbogatszych zbiorów w Europie Zachodniej. Jest tu wiele placówek muzealnych i następną ciągle powstają, a przykładem jest muzeum Kantora, sztuki współczesnej, biblioteka piosenki polskiej, ruchu harcerstwa. Muzealnictwo w Krakowie rozpoczyna swoją działalność pod koniec dziewiętnastego wieku. Muzeum narodowe zostało założone w 1879 roku. Następne muzeum to historyczne, które powstało w 1899 roku. Na uwagę zasługuje muzeum sztuki japońskiej w 1994 roku. W Krakowie trzeba wiedzieć, że jest też dużo nie rejestrowanych muzeów. Jest to miasto, gdzie muzeum jest co krok. Same kościoły to przepiękne muzea godne uwagi. Na Wawelu jest też wiele zbiorów. Po wojnie urządzana jest ciągle nowa wystawa co budzi wielki szacunek i podziw, a na wieść o wystawie ustawiają się pod kasami kolejki.