Polska

przez | 22 listopada 2015

Według historii pierwsze muzeum w naszym kraju powstało w 1801 roku w Puławach dzięki Izabeli Czartoryskiej. Znajdowały się tam pamiątki narodowe. Aktualnie na terenie całego kraju istnieją setki, a nawet tysiące muzeów. Wszystkie one gromadzą największe i najcenniejsze zbiory polskie. Specjalnie dla nadzoru na nimi, jak i do ich utrzymania, powołane zostało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadzi ono działalność między innymi muzeów ministerialnych, a więc Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Najczęściej muzea finansowane są z budżetu państwa, chociaż nie pogardzą też prywatnymi sponsorami. Mieszczą się one w każdym mieście wojewódzkim, ale również w licznych małych miasteczkach rozsianych w całym kraju. Muzea okręgowe prowadzone i finansowane są przez samorząd województwa. Wyróżnia się też muzea powiatowe, gminne, społeczne, prywatne, kościelne i inne. Cieszą się one dużą popularnością. Organizowane są nawet do nich wycieczki w szkołach.