Muzeum

przez | 22 listopada 2015

Tym mianem określa się specjalne instytucje powołane dla gromadzenia, badania i opieki nad obiektami, które mają wartość historyczną, a czasami artystyczną. W większości muzeów tylko część obiektów jest udostępniania w formie wystaw stałych lub czasowych. Pozostałe zbiory są przechowywane w magazynach, w piwnicach specjalnie do tego przygotowanych pod muzeum. Dosłownie ‘muzeum’ to z greckiego miejsce lub świątynia dla muz, greckich bóstw sztuki. Często w starożytności były to też ośrodki naukowe, założone przez Ptolemeusza I Sotera w trzecim wieku przed naszą erą w Aleksandrii. W skład owego pierwszego muzeum wchodziła słynna Biblioteka Aleksandryjska. Muzea są często jedynym sposobem na poznanie historii danego regionu, kraju, religii bądź kultury. Dzięki nim nie trzeba daleko się ruszać, aby zobaczyć pół świata. Jednocześnie są to miejsca dobrze strzeżone, pilnowane, ponieważ zawierają cenne dorobki naukowców i w ogóle ludzkości. Jednocześnie wstęp do nich jest najczęściej płatny, a pieniądze przeznaczane są na przebudowę, rozbudowę muzeów i konserwację zbiorów.