Bożeny Nemcovej

przez | 22 listopada 2015

Na szczególną uwagę zasługuje owo muzeum, ale mieszczące się w Ceskiej Skalicy. jest to praktycznie najstarsze muzeum czeskie, ale o tematyce literackiej. Jest ono poświęcone życiu i działalności pisarki Bozeny Nemcovej. Posiada trzy małe ekspozycje. Główna część mieści się w budynku muzealnym o powierzchni czterystu metrów kwadratowych, gdzie ukazywany jest życiorys i twórczość pisarki. Jest tam też dawna gospoda, klasztor i ruiny twierdzy średniowiecznej z tego regionu. Druga ekspozycja mieści się w Szkole Barunki blisko rynku miasta. Podziwiać tam można klasę szkolną z dziewiętnastego wieku, do której uczęszczała pisarka. Jest tam też od razu muzeum 1866 roku, które w całości poświęcone jest działaniom wojennym tej okolicy. Ostatnia ekspozycja to ścieżka. Prowadzi ona dokładnie wokół muzealnych eksplozji do Rativoric. Tam też pisarka spędziła swoje dzieciństwo, a owa ścieżka kończy się koło ruin zamku Ryzmburk.