Tramwaje warszawskie

przez | 21 listopada 2015

Pierwsza linia tramwajowa została otwarta 11 grudnia 1866 roku. Była to linia tramwaju konnego. Pierwszy tramwaj elektryczny wyjechał na drogi 26 marca 1908 roku. W XX-leciu międzywojennym tramwaje zostały znacjonalizowane, co zaowocowało stworzeniem nowych połączeń. Zostały one jednak w większości zniszczone w wyniku wybuchu II wojny światowej. Pomimo ich odbudowy po zakończeniu wojny, wiele linii zostało zniszczonych w latach siedemdziesiątych.
Aktualnie linie tramwajowe są własnością spółki Tramwaje Warszawskie, która posiada 875 wagonów. Cała sieć linii tramwajowych ma długość 500 kilometrów. Na stałe mieszkańcy i przyjezdni mogą korzystać z 26 linii, a w czasie Wszystkich Świętych czy okresie letnim wyjeżdżają dodatkowe linie.
70% torowisk znajdujących się w Warszawie przebiega poza jezdniami ulic, w wyniku czego tramwaje nie blokują ruchu ulicznego w godzinach szczytu. Przy udziale środków pozyskanych z Funduszy Europejskich, tabor i sieć są modernizowane.