Podział administracyjny

przez | 21 listopada 2015

Warszawa jest województwem miejskim i stan ten istnieje od okresu przed wojną. W latach sześćdziesiątych XX wieku utrwalony został podział na 7 dzielnic, które działają w randze powiatów. Są to: Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Wola i Żoliborz.
W kwietniu 1990 roku, dzielnice Warszawy otrzymały status gmin miejskich, jednak nie były to osobne miasta, a jedno wielkie. W 1994 roku zmieniono ilość gmin-dzielnic zwiększając ją do 11.
Od 2002 roku Warszawa stanowi już jedną gminę, działającą na prawach powiatu. Dzielnice działają na zasadach ograniczonych kompetencji samorządowych. Dzielnice mają swoją rejestrację pojazdów, co jest równe z prawami powiatu. Zwiększono ilość dzielnic do 18.