Ludność Warszawy

przez | 21 listopada 2015

W Warszawie zameldowanych jest ponad 1 700 000 mieszkańców. Jest 4,5 % mieszkańców całej Polski. Do tej liczby śmiało można doliczyć 700 tysięcy ludzi, którzy nie są w tym mieście zameldowani.
Blisko 800 tysięcy mieszkańców Warszawy zginęło lub zaginęło podczas drugiej wojny światowej. Średni przyrost naturalny na początku lat pięćdziesiątych XX wieku wynosił około 5-7 %. Wprowadzono wówczas ograniczenia meldunkowe, co spowodowało spadek tempa migracji. Odpowiednie reformy, jakie zostały wprowadzone, pozwalały na meldowanie małżonków stałych mieszkańców miasta oraz współmałżonków wybitnych osób.
Po usunięciu ograniczenia, ponownie wzrosło tempo migracji i ilości meldunków.