Komunikacja miejska

przez | 21 listopada 2015

Pomimo, iż Warszawa jest stolicą Polski, są duże problemy z komunikacją miejską. Związane jest to z olbrzymią ilości osób, które nie są mieszkańcami Warszawy, a jedynie do niej dojeżdżają do pracy. Stale rosnące natężenie ruchu drogowe spowodowało, że układ oraz przepustowość dróg tego największego w Polsce miasta, są niedostosowane.
Po zniszczeniach II wojny światowej i rozbiórce niektórych dzielnic, możliwe się stało poszerzenie najważniejszych ciągów komunikacyjnych. Niestety, z różnych powodów, rozwój inwestycji komunikacyjnych, nie był wystarczający. Aż do lat dziewięćdziesiątych Warszawa była wśród nielicznych europejskich stolic nieposiadających metra. Do tej pory są duże braki w połączeniach mostowych. Dopiero teraz trwa budowa odpowiedniej obwodnicy miasta, co spowoduje wycofanie ruchu tranzytowego, już i tak ograniczone przez różne zakazy, z centrum miasta.
Warszawa ma obecnie na celu stworzenie dobrze rozwiniętej komunikacji miejskiej, która ograniczyłaby do minimum ruch samochodów w mieście. W śródmieściu obowiązuje strefa płatnego parkowania, która powstała w 1999 roku, a obecnie powstają pomysły prowadzenia płatnego wjazdu do centrum. Powstają również miejsca, które mają na celu zintegrowanie ruchu drogowego z komunikacją miejską. W tym celu powstają place „Parkuj i jedź”, wprowadzono wspólny bilet Związku Transportu Miejskiego i Kolej Miejskiej, który rozszerzony jest o gminy podwarszawskie. Modernizowany jest również tabor i linie tramwajowe.