Aglomeracja warszawska

przez | 21 listopada 2015

Aglomeracja warszawska jest silnie zurbanizowanym obszarem, który w swoim składzie ma Warszawę oraz wiele licznych miast i wsi znajdujących się w województwie mazowieckim. Aglomeracja ta jest przykładem aglomeracji monocentrycznej, w której dominuje Warszawa. Błędnie jest to mylone z samą Warszawą w jej granicach administracyjnych.
Do tej pory nie ma stworzonych jasnych granic aglomeracji. Są one różnie interpretowane i wahają się między 20 a 50 kilometrami od centrum stolicy.
Od 5 lat pojawiają się głosy, aby obszar aglomeracji warszawskiej został wydzielony z województwa mazowieckiego i stanowił odrębną część. Wśród¬ zalet tego pomysłu, wymienić można integrację aglomeracji, wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów, zwiększone zostałyby wówczas dotacje unijne dla województwa. Wśród wymienić można wzrost biurokracji oraz olbrzymie nakłady finansowe. Pojawiła się również koncepcja włączenia do granic administracyjnych Warszawy miast ościennych, dzięki czemu powierzchnia stolicy stałaby się podobna do stolic europejskich. Wówczas Warszawa istniałaby na prawach województwa.