Historia Dublina

przez | 21 listopada 2015

Historia Dublina sięga czasów celtyckich, kiedy to u ujścia Liffey powstała mała osada. Samo powstanie miasta datowane jest na rok 841. Jego założycielami są Wikingowie, gdzie w miejscu Czarnego Rozlewiska założyli i zbudowali warownię.
Początkowo Dublin był ważnym ośrodkiem handlowym tej części wyspy, na której się znajduje, a także jednym z najważniejszych w tej części Europy. W czasach najazdu Normanów, Dublin rozrósł się do rozmiarów sądowniczego i militarnego centrum nowej władzy.
Pomiędzy XIV a XVI wiekiem Dublin był największym obszarem Irlandii, który bezpośrednio podlegał władzy Londynu.
W wieku XVIII nastąpił rozkwit całego miasta, kiedy to przebudowano średniowieczny układ urbanistyczny i stworzono wiele nowych kluczowych arterii i mostów. Z tego też okresu pochodzi najbardziej znakomita architektura miasta. Browar Guinessa, który został założony w tym okresie, stał się olbrzymią chlubą miasta.
Od połowy lat 90. XX wieku, stolica Irlandii przechodzi drugi okres świetności, o czym świadczą olbrzymie inwestycje budowlane, jak i transportowe. Rozwinęła się również średnia i mała przedsiębiorczość. Wzrosło również zainteresowanie turystów i napływ imigrantów.