Kanały

By | 21 listopada 2015

System kanałów Amsterdamu jest wynikiem świadomego planowania miasta . Na początku 17 wieku, kiedy nastał szczyt migracji, powstał kompleksowy plan, który został opracowany na podstawie czterech głównych kanałów. Znany jako Grachtengordel tworzony jest przez trzy kanały: Herengracht, Keizersgracht (Emperor’s Canal) i Prinsengracht (Prince’s Canal). Kanał czwarty i najbardziej oddalonych, Singelgracht (nie mylić ze starszym Singel), służył w celach obronnych oraz prowadzeniu gospodarki wodnej. Obrona miała formę fosy i wałów ziemnych , z bramami w punktach tranzytowych. Niestety, pierwotne plany zostały zagubione, w wyniku zego historycy muszą spekulować na temat ich dokładnego przeznaczenia. Uważa się jednak, że względy czysto praktyczne były ważniejsze niż motyw ozdobny.
Budowa kanałów rozpoczęła się w 1613 i posuwała się z zachodu na wschód, na całej szerokości, jak gigantyczna wycieraczka do szyby. Budowa kanału na południowym odcinku została zakończone w 1656 roku. Następnym etapem była budowa budynków mieszkalnych, która postępowała stosunkowo wolno. W kolejnych wiekach, na tych terenach powstała duża ilość domów mieszkalnych, parków, teatrów czy innych obiektów publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *