Kanały

przez | 21 listopada 2015

System kanałów Amsterdamu jest wynikiem świadomego planowania miasta . Na początku 17 wieku, kiedy nastał szczyt migracji, powstał kompleksowy plan, który został opracowany na podstawie czterech głównych kanałów. Znany jako Grachtengordel tworzony jest przez trzy kanały: Herengracht, Keizersgracht (Emperor’s Canal) i Prinsengracht (Prince’s Canal). Kanał czwarty i najbardziej oddalonych, Singelgracht (nie mylić ze starszym Singel), służył w celach obronnych oraz prowadzeniu gospodarki wodnej. Obrona miała formę fosy i wałów ziemnych , z bramami w punktach tranzytowych. Niestety, pierwotne plany zostały zagubione, w wyniku zego historycy muszą spekulować na temat ich dokładnego przeznaczenia. Uważa się jednak, że względy czysto praktyczne były ważniejsze niż motyw ozdobny.
Budowa kanałów rozpoczęła się w 1613 i posuwała się z zachodu na wschód, na całej szerokości, jak gigantyczna wycieraczka do szyby. Budowa kanału na południowym odcinku została zakończone w 1656 roku. Następnym etapem była budowa budynków mieszkalnych, która postępowała stosunkowo wolno. W kolejnych wiekach, na tych terenach powstała duża ilość domów mieszkalnych, parków, teatrów czy innych obiektów publicznych.