Edukacja

przez | 21 listopada 2015

Amsterdam posiada dwa uniwersytety: Uniwersytet w Amsterdamie (Universiteit van Amsterdam) oraz VU University Amsterdam ( Vrije Universiteit lub „VU” – często określa się w języku angielskim jako „Free”). Inne instytucje szkolnictwa wyższego stanowią szkoły artystyczne – Gerrit Rietveld Academie , Hogeschool van Amsterdam oraz Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten . Międzynarodowy Instytut Historii Społecznej w Amsterdamie jest jedną z największych na świecie instytucji badawczych dotyczących historii społecznej , a zwłaszcza historii ruchu robotniczego . W Amsterdamie mieści się również ogród botaniczny , założony na początku XVII wieku i jest on jednym z najstarszych ogrodów botanicznych na świecie. Można w nim ujrzeć wielu rzadkich okazów, a wśród nich rośliny kawy , które służyły jako rodzic dla całej kultury kawy w Ameryce Środkowej i Południowej.
Niektóre z amsterdamskich szkół podstawowych kładą nacisk na podstawy nauki, w szczególności teorie pedagogiczne Marii Montesorri. Największa ze szkół prowadzących zajęcia wg jej teorii to Montessori Lyceum Amsterdam . Wiele szkół jednak jest opartych na religii. Początkowo było to bardzo katolickie miasto z mniejszościami protestanckimi, jednak napływ imigrantów muzułmańskich spowodował wzrost liczby szkół islamskich. Żydowskie szkoły znajdują się na południowych przedmieściach Amsterdamu.