Amsterdam

przez | 21 listopada 2015

Amsterdam jest największym miastem Holandii oraz jej stolicą. Pomimo, iż Amsterdam jest stolica konstytucyjną Holandii, wszystkie instytucje państwowe oraz ambasady innych państwa znajdują się w Hadze.
Miasto położone jest nad rzeką Amsetl, IJ oraz olbrzymią ilością kanałów, których liczba wynosi 160. Sieć wodnista, jaką tworzą kanały ma swój początek przy trzech największych kanałach: Herengrachtcie, Keizersgrachtcie oraz Prinsengrachtcie. Mniejsze kanały łączą się z nimi promieniście i dzielą miasto na wyspy. Z tego też powodu, Amsterdam często określany jest mianem Wenecji Północy.
Miasto podzielone jest na 15 dzielnic. Zamieszkuje je ponad 758 tysięcy mieszkańców, jednak w całej aglomeracji Amsterdamu mieszka około 2 milionów ludzi.
Stolica Holandii współpracuje z sześcioma miasta partnerskimi, takimi jak: Nowy Jork, Manchester, Pekin, Ryga, Toronto oraz Warna.