Odnowa dworca

przez | 21 listopada 2015

W 2009 roku rozpisano przetarg na opracowanie koncepcji nowego wyglądu oraz jego otoczenia. Grupa 5 z Warszawy została zwycięzcą konkursu. Aktualnie zakończono projekt architektoniczno-budowlany w części peronowej oraz przejść podziemnych do niech prowadzących. Prace budowlane mają rozpocząć się w pierwszej połowie 2010 roku.
Pieniądze na sfinansowanie całości rewitalizacji pozyskano ze środków Unii Europejskiej (z Progamu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Budżet na ten projekt wynosi 162,3 miliona zł netto, z czego ze środków europejskich pochodzi 113 milionów złotych.