Od wojny do XXI wieku

przez | 22 listopada 2015

W czasach II wojny światowej zbudowano betonowe schrony, które umiejscowione zostały pod powierzchnią placu przed dworcem. Przez pięćdziesiąt lat po zakończeniu wojny były one zamknięte, dopiero w okolicach 2000 roku zostały one częściowo zagospodarowane na potrzeby drbnego handlu. Przebudowana została również część fasady. Związane to było z przeznaczeniem części pomieszczeń komisariatowi policji. Nieodwracalnie została zniszczona część secesyjnych ozdób na rzecz „nowoczesnego” wyglądu, na który panowała wówczas moda.
8 stycznia 1967 roku aktor Zbigniew Cybulowski został przejechany przez koła pociągu, gdy podczas powrotu z planu zdjęciowego chciał wskoczyć do rozpędzającego się już pociągu. W 30. rocznicę tego wydarzenia, słynny reżyser Andrzej Wajda odsłonił pamiątkową tablicę wmurowaną w posadzkę III peronu, gdzie całe zdarzenie miało miejsce.
Podczas mającej miejsce w 1997 roku w lipcu powodzi, zalana została ulica Piłsudskiego. Ułożone wzdłuż zabudowań worki z piaskiem dały jednak radę utrzymać napór wody i uniemożliwiły dostanie się wody do pomieszczeń naziemnych. Niestety, pomieszczenia znajdujące się w części podziemnej zostały zalane.