Ranking dworców

przez | 22 listopada 2015

Gazeta wyborcza przeprowadziła w okresie wakacyjnym w 2008 roku ranking dworców. Wówczas Dworzec Wschodni otrzymał ocenę jednego z najgorszych dworców spośród 23 dworców największych polskich miast. Dziennikarze Gazety Wyborczej zarzucili obiektowi zbyt mała ilość działających kas biletowych, zanieczyszczenie hali głównej przez gołębie oraz brak odpowiedniego oświetlenia, co powoduje że po zmroku dworzec pokrywany jest całkowitymi ciemnościami.
Brakuje mu również przystosowań dla osób niepełnosprawnych. Estetyka dworca dostała bardzo niechlubną ocenę, podobnie jak wygląd toalet, poczekalni czy przechowalni bagażu.
Według Najwyższej Izby Kontroli, dworzec Warszawy Wschodniej jest jednym z najgorszych pod względem stanu technicznego. Ponownie podkreślono brak przystosowań dla osób niepełnosprawnych w postaci barier architektonicznych, zbyt wysoko umieszczonych pulpitów kasowych czy małej ilości miejsca w toaletach. Zwrócono także uwagę na brak bezpieczeństwa i ochrony nad podróżnymi znajdującymi się na tym dworcu. Stałymi bywalcami dworca są osoby bezdomne, których zachowanie i stan trzeźwości wpływa negatywnie na ocenę bezpieczeństwa. Innym zarzutem był brak utrzymania czystości wewnątrz gmachu dworca oraz na terenach przyległych. Stwarzane jest również poważne zagrożenie sanitarne, co ejst skutkiem zamykania toalet.