Przyszłość dworca

przez | 22 listopada 2015

W związku z organizacją w Warszawie Euro 2012 planowana jest modernizacja dworca. Ma ona się rozpocząć w tym roku, a jej szacowany koszt ma wynieść do 30 milionów złotych. Generalny remont dworca ma mieć miejsce dopiero w 2013 roku, a długość jego trwania ocenia się na dwa lata.
Istnieje kilka projektów, a jeden z nich zakłada powstanie w miejscu dworca wieżowca, a jego niższe piętra pełniłyby funkcje dworca. Oddano by również 2 perony przeznaczone do obsługi pociągów podmiejskich oraz jeden dla dalekobieżnych.