Remont dworca

przez | 22 listopada 2015

W połowie maja 2010 roku ma rozpocząć się remont dworca Gdynia Główna. Mają również zostać odnowione perony dworca.
Dworzec Gdyni Głównej jest obecnie objęty ochroną konserwatora zabytków z powodu wpisania go na listę zabytków. Niestety, mimo tego jest to jeden z najbardziej zaniedbanych dworców kolejowych znajdujących się w Polsce.
Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja, a wkrótce mają się rozpocząć procedury przetargowe. W związku z remontem budynek Dworca Głównego nie zostanie zamknięty. Zakładano początkowo, aby przed budynkiem ustawić prowizoryczne kontenery, których zadaniem było pełnienie funkcji kas. W gmachu budynku zakładano pozostawienie wąskiego przejścia, które miało prowadzić na perony. Jednak po wielu przemyśleniach, postanowiono nie zamykać dworca, a remont ma przebiegać określonymi etapami.
Na ten sam rok przewidziano także start remontu peronów obsługujących pociągi dalekobieżne. Ma być wymieniona nawierzchnia, zbudowane wiaty, windy oraz wymienione tory.
Na remont pozyskano dotację w wysokości 135 milionów złotych, które mają pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.